Tehničke karakteristike

Dimenzije: 345 x 345 x 96 mm

Baterija: litijumska baterija 14,4 V / 5.200 mAh

Težina: 3,8 kg

Brzo povezivanje na Wi-Fi mrežu

Napon: 14,4 V

Snaga: 55 W

Priključna stanica za punjenje

Dimenzije: 230 x 109 x 129 mm

Snaga: 55 W

Ulazni napon: 100 - 240 V

Izlazna snaga: 20 V / 2,2A

Frekvencija napona: 50/60 Hz

Mere predostrožnosti

Ako se robot usisivač ne uključuje

Nivo napunjenosti baterije možda nije dovoljan za pokretanje uređaja: priključite ga na bazu za punjenje i pokušajte ga pokrenuti ponovo kada se baterija uređaja potpuno napuni.

Temperatura okoline je iznad ili ispod normale (ispod 0 ili iznad 50 stepeni). Koristite usisivač unutar preporučene temperature (0 – 40 stepeni).

 

Ako se baterija robot-usisivača ne puni

Proverite da li je kabl za napajanje punjača priključen na izvor napajanja i uključen u bazu za punjenje.

Pažljivo očistite kabl za napajanje, bazu za punjenje i uređaj.

 

Ako se robot-usisivač ne vraća na stanicu za punjenje

Može biti previše prepreka na putu do uređaja. Postavite bazu za punjenje u otvoreni prostor, daleko od prepreka.

Robot-usisivač je predaleko od baze za punjenje. Postavite uređaj bliže bazi za punjenje i pokušajte ponovo.

 

Ako robot-usisivač ne radi ispravno

Ponovo pokrenite uređaj.

 

Ako u toku čišćenja robot-usisivač pravi buku

Uverite se da u glavnoj četkici, bočnim četkama i točkovima nema zaglavljenih stranih predmeta. Isključite uređaj i uklonite strane predmete ili nečistoću.

 

Ako u toku čišćenja robot-usisivač ostavljaju prljavštinu i prašinu za sobom

Uverite se da u glavnoj četki, bočnim četkama i točkovima nema zaglavljenih stranih predmeta. Isključite uređaj i uklonite strane predmete ili prljavštinu.

 

 

Ako se robot-usisivač ne povezuje na Wi-Fi mrežu

Proverite jačinu Wi-Fi signala. Uverite se da je uređaj u dometu vaše Wi-Fi mreže.

U slučaju prekida veze, pokušajte ponovo da pokrenete Wi-Fi ruter i preuzmete najnoviju verziju mobilne aplikacije, a zatim pokušajte ponovo.

 

Ako robot-usisivač ne počne sa čišćenjem u zadato vreme

Baterija robot-usisivača može biti prazna. Za početak čišćenja nivo napunjenosti baterije bi trebao da bude najmanje 20%.

 

Da li uređaj troši energiju dok se nalazi na bazi za punjenje?

Kada je baterija robot-usisivača potpuno napunjena, usisivač troši veoma malu količinu energije kako održao maksimalni nivo napunjenosti baterije.

 

Da li je potrebno puniti robot-usisivač 16 sati u toku prva tri ciklusa punjenja?

Litijumske baterije nemaju takozvani memorijski efekat, tako da nema potrebe za punjenjem uređaja u trajanju od 16 sati.

Mi Shop Proizvodi Korpa Uloguj se