Addiko bank & Mi Store

Addiko Automatik kredit za kupovinu robe u Mi Store prodajnim objektima

Xiaomi Store i Addiko banka nude mogućnost kupovine robe sa periodom otplate od 6 do 24 mesečnih rata.

Maloprodaje u kojima postoji mogućnost kupovine preko Addiko Automatik kredita.
(Xiaomi Store Ušće, Xiaomi Store Ada Mall, Xiaomi Store Novi Sad, Xiaomi Store BEO, Xiaomi Store Delta City, Xiaomi Store Niš)

Šta je Addiko Automatik kredit?

 • Potrošački kredit namenjen za kupovinu uređaja
 • Period otplate od 6 do 24 mesečne rate
 • Iznos od 10.000 RSD do 90.000 RSD
 • Bez obaveznog učešća
 • Mogućnost prevremene otplate kredita bez naknade
 • Odobrenje kredita je moguće bez Administrativne zabrane, samo uz ličnu kartu.
 • Klijenti od 25 do 75 godina (poslednja rata mora da se isplati pre navršenih 75 godina života)

Kako kupovati na rate?

 • Zahtev se podnosi direktno na prodajnom mestu.
 • Potrebno je da klijent bude zaposlen ili penzioner i da kod sebe ima ličnu kartu i mobilni telefon.
 • Ceo proces se završava u Mi Store-u, bez odaska u banku.
 • Zaposleni Mi Store-a će u najkraćem roku podneti zahtev za Addiko Automatik kredit.
 • Klijent mesečne rate može plaćati na bilo kom uplatnom mestu.
 • Datumi dospeća rate prilagođeni su datumu zarade (1. 8. 15. ili 22. u mesecu)

Reprezentativni primer

Iznos kredita: 60.000,00 RSD
Rok otplate: 12 meseca
Mesečna rata: 5.000,00 RSD
Nominalna kamatna stopa: 0%
Efektivna kamatna stopa(godišnja): 9,75%*
Jednokratna naknada za obradu kredita: 0% 0 RSD
Naknada za održavanje kreditne partije: 290 RSD
Ukupno za otplatu (glavnica + kamata + mesečna naknada): 63.480,00 RSD.

* Efektivna kamatna stopa je obračunata na dan 14.03.2023. godine sa dospećem prve rate 14.04.2023. godine.