Addiko bank & Mi Store

Addiko Automatik kredit za kupovinu robe u Mi Store prodajnim objektima

Mi Store i Addiko banka nude mogućnost kupovine robe sa periodom otplate od 6 do 24 mesečnih rata.

Šta je Addiko Automatik kredit?

 • Potrošački kredit namenjen za kupovinu uređaja
 • Period otplate od 6 do 24 mesečne rate
 • Iznos od 10.000 RSD do 90.000 RSD
 • Bez obaveznog učešća
 • Mogućnost prevremene otplate kredita bez naknade
 • Odobrenje kredita je moguće bez Administrativne zabrane, samo uz ličnu kartu.
 • Klijenti od 25 do 75 godina (poslednja rata mora da se isplati pre navršenih 75 godina života)

Kako kupovati na rate?

 • Zahtev se podnosi direktno na prodajnom mestu.
 • Potrebno je da klijent bude zaposlen ili penzioner i da kod sebe ima ličnu kartu i mobilni telefon.
 • Ceo proces se završava u Mi Store-u, bez odaska u banku.
 • Zaposleni Mi Store-a će u najkraćem roku podneti zahtev za Addiko Automatik kredit.
 • Klijent mesečne rate može plaćati na bilo kom uplatnom mestu.
 • Datumi dospeća rate prilagođeni su datumu zarade (1. 8. 15. ili 22. u mesecu)

Reprezentativni primer

Iznos kredita: 60.000,00 RSD
Rok otplate: 12 meseca
Mesečna rata: 5.000,00 RSD
Nominalna kamatna stopa: 0%
Efektivna kamatna stopa(godišnja): 9,75%*
Jednokratna naknada za obradu kredita: 0% 0 RSD
Naknada za održavanje kreditne partije: 290 RSD
Ukupno za otplatu (glavnica + kamata + mesečna naknada): 63.480,00 RSD.

* Efektivna kamatna stopa je obračunata na dan 14.03.2023. godine sa dospećem prve rate 14.04.2023. godine.