Politika reklamacije

Poštovani kupci,

Ukoliko ste kupili bilo koji uređaj iz naše ponude i imate problem, naša servisna služba je tu da Vam pomogne. 

Za sva pitanja na raspolaganju Vam je služba za reklamacije na broju +381 11 4527038 radnim danima od 09h do 16h. Poziv se naplaćuje po ceni lokalnog poziva, samo sa fiksnog telefona.

Saobraznost

Zakonom o zaštiti potrošača Trgovac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od 24 meseca od kupovine robe. Trgovac je dužan da u slučaju nesaobraznosti robe o svom trošku obezbedi servisiranje iste. Kod prodaje polovne robe, može se ugovoriti kraći rok u kom Trgovac odgovara za nesaobraznost, koji ne može bit kraći od 12 meseci.

Pravo na reklamaciju i besplatno servisiranje od strane Trgovca kupac gubi u slučaju neadekvatnog rukovanja uređajem i njegovim korišćenjem koje nije u skladu sa uputstvom za upotrebu, kao i u slučaju da su vršene bilo kakve popravke ili pokušaji popravki od strane neovlašćenih lica.

PC Centar garantuje za kvalitet svih proizvoda iz svog asortimana, kao i usklađenost istih sa navedenim specifikacijama na sajtu. 

Za dodatne informacije možete nas kontaktirati na info@mi-srbija.rs

Reklamacije

U zavisnosti od vremena kada je nastao kvar, postoje sledeće kategorije reklamacija na funkcionalnu ispravnost proizvoda:

Servisiranje i povraćaj novca

Kod prijema robe koja nije bila ispravna pri pokušaju instalacije ili kod prvog puštanja u rad (DOA), serviser je u obavezi da prvo proveri opravdanost reklamacije i kompletnost reklamiranih uređaja pre nego što pristupi zameni robe ili vraćanju novca. Rok za odgovor po Vašem prigovoru je 8 dana od dana podnošenja reklamacije, ili od dana kada uređaj bude isporučen kurirskom službom našoj službi reklamacija. Nakon toga se donosi odluka o tome da li će se isporučiti novi proizvod ili će novac biti vraćen. 

Reklamacije na funkcionalnu ispravnost proizvoda prilikom instalacije ili prvog puštanja u rad (DOA), biće prihvaćena samo ako se reklamirana roba vraća kompletna, neoštećena, u originalnoj ambalaži i ako je ovlašćeni serviser potvrdio Vaše navode.

Ambalaža nije uslov da se odbije reklamacija kupcu, ali je poželjna da se dostavi uz uređaj.

Prodavnica mi-srbija.rs zadržava sva prava promene cene proizvoda, tako da ako ste poručili uređaj po jednoj ceni i sa tom cenom ga primili na kućnu adresu, a nakon toga je cena smanjena nemate prava na povraćaj novca.

Prilikom reklamacije robe za koju je Trgovac dužan za nesaobraznost, kupac je dužan:

  1. a) da reklamirani proizvod donese lično ili pošalje dostavnom službom u servis naznačen na servisnom listu u originalnoj ambalaži. Ukoliko je reklamirani proizvod elektrostatički osetljiv, kupac treba da proizvod dostavi u antistatik pakovanju; Takođe originalana ambalaža nije obavezna da bi smo prihvatili reklamaciju.

  1. b) da serviseru podnese na uvid kopiju računa o kupovini (i garantni list u slučaju da je rok za saobraznost robe duži od 24 meseca)

  1. c) da serviseru detaljno opiše primećenu neispravnost i opis uslova i sredine u kojoj je proizvod radio kada je došlo do kvara;

  1. d) posle toga sve informacije o statusu proizvoda koji je na servisu kupac isključivo dobija na mail ili SMS (broj telefona) koju je dostavio uz reklamaciju.

Za više informacija možete nas kontaktirati na info@mi-srbija.rs

Servis

Da bismo naše zajedničko poslovanje podigli na viši nivo, a u isto vreme svi izbegli nepotrebne troškove, zajedno moramo poštovati sledeću proceduru slanja robe na servis.

Ukoliko se tokom eksploatacije uređaja dogodi kvar koji nije uzrokovan nepravilnim korišćenjem uređaja, isti možete poslati/doneti u servisni centar (PC Centar Servis).  U roku od 8 dana od reklamiranja uređaja, dobićete odgovor na Vaš zahtev i posle toga reklamacija će biti rešena u primerenom roku.

Fizički oštećene komponente i uređaji koji nisu korišćeni prema proizvođačkoj specifikaciji nemaju pravo na reklamaciju ili besplatan servis, jer Trgovac nije odgovaran za nesaobraznost koja je nastala oštećenjem ili nestručnim rukovanjem, rizik prelazi na kupca. 

U slučaju fizičkog oštećenja nanetih od strane krajnjih korisnika, servis zahteva dijagnostiku. Ukoliko kupac odustane od popravke, dužan je da sam reguliše sve troškove prema servisu. Takav vid dodatnih troškova ne snosi Trgovac.

Molimo Vas da se gore navedena procedura poštuje, jer je i u Vašem i u našem interesu da se reklamacije i servis rešavaju u što je moguće kraćem roku.Servisni centar za mobilne telefone:

ProMobi servisni centar

Endija Vorhola 9, 11030 Beograd

+381 11 3555047, 069/2255417

servis@promobi.rsBegram servisni Centar

Bulevar Mihajla Pupina 117, 11000 Beograd

+381 11 3133314

info@begramservis.rsServisni centar za Ecosystem uređaje:

PC Centar Servis

Višnjička 130, 11000 Beograd

+381 11 4527038

support@mi-srbija.rsServisni centar za trotinete:

Ooter Company

Koče Popovića 1, 11000 Beograd

+381 64 232-3221

info@ooterscooter.com