Politika privatnostiOsnovna ideja Mi Srbija sajta je da što veći broj proizvoda kompanije Xiaomi i inovacija učini dostupnim svima.

Sajt Mi Srbija je posvećen zaštiti i bezbednosti svih informacija o njegovim korisnicima, koje sakuplja i čuva. Posetioci Mi Srbija sajta prihvataju da se podaci o njima koriste u skladu sa ovom Politikom privatnosti. Mi Srbija sakuplja minimalnu količinu informacija o korisnicima, u cilju pružanja kvalitetne usluge. Politika privatnosti ukazuje na sve procese koji mogu rezultovati sakupljanjem podataka o korisnicima. Posetom Mi Srbija sajta svi korisnici saglasni su sa prikupljanjem pomenutih informacija.

Mi Srbija sajt može sakupljati sve informacije u zavisnosti od tipa elektronskih formulara koje popunjavate, uključujući ime, adresu, broj telefona, faks, e-mail adresu, kao i ostale podatke koje možete ostaviti na sajtu. Ostale informacije mogu se zahtevati u skladu sa promenama koje su naznačene na sajtu.

Mi Srbija sajt sakupljene informacije koristi kako bi obradio zahteve korisnika i posetilaca sajta. Bezbednost tih podataka je zagarantovana merama predostrožnosti koje se preduzimaju kako bi se sprečio neovlašćen pristup ovim podacima. Od korisnika se može zahtevati naknadna provera identiteta kako bi informacije o nalozima bile potpune. Korisnici koji su dali saglasnost da ih Mi Srbija obaveštava o aktuelnim promocijama i novostima, povremeno će dobijati naš bilten sa novostima. Svaki korisnik u bilo kom trenutku može da otkaže prijem Mi Srbija biltena.

Mi Srbija koristi informacije isključivo u cilju održavanja kontakta sa korisnicima i ne razmenjuje informacije o korisnicima sa trećim licima. Ukoliko se od Mi Srbija, odnosno kompanije PC Centar d.o.o. bude zahtevalo da otkrije sakupljene informacije trećem licu (npr. državnim organima), korisnici će o tome biti obavešteni kako bi dali saglasnost. Mi Srbija zadržava pravo da povremeno objavi opšte informacije kao što je, na primer, broj posetilaca sajta koji su popunili određenu online prijavu. Iz takvih objava isključene su informacije na osnovu kojih bi se mogli identifikovati pojedinačni podaci.

Mi Srbija garantuje da striktno primenjuje sve standarde bezbednosnih mera, štiteći lične podatke koje je sakupio od svojih korisnika te se pridržava svih zakonskih okvira. Ovo uključuje, ali nije ograničeno sa: pristupom ličnim podacima sa lozinkom, ograničenim pristupom osetljivim podacima, enkriptovanim transferom osetljivih podataka poslatih od strane korisnika Mi Srbija sajtu putem formi za prijavu, naručivanje itd. Mogu se javiti propusti pri bezbednosti podataka koji nisu pod kontrolom Mi Srbija sajta odnosno kompanije PC Centar d.o.o.

Odlukom da sajtu Mi Srbija obezbedi lične informacije, korisnik razume i slaže se sa činjenicom da bezbednost, integritet i privatnost njegovih podataka ne mogu 100 odsto biti garantovani. Mi Srbija i PC Centar d.o.o. zadržavaju pravo da u bilo kom trenutku izmene ovu Politiku privatnosti. Svaka izmena postaje važeća nakon objavljivanja na sajtu www.mi-srbija.rs. Korisnik se obavezuje da povremeno pročita ovu Politiku privatnosti kako bi se upoznao sa eventualnim izmenama. Ukoliko korisnik nastavi da koristi usluge na Mi Srbija sajtu i nakon izmena uslova Politike privatnosti, smatra se da je saglasan sa istim.

Mi Shop Proizvodi Korpa Uloguj se